Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9956
Title: Các lối nói nghệ thuật tương đồng trong dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái
Other Titles: Similarity of artistic expressions in Tay and Thai people's daily lyrical folk songs
Authors: Hà, Xuân Hương
Keywords: Sự tương đồng
Các lối nói nghệ thuật
Dân ca trữ tình sinh hoạt
Người Tày
Người Thái
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 2, 2019; Trang 26 - 30.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9957
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2019
2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CacLoiNoiNgheThuatTuongDong.TT.pdfTóm tắt71.29 kBAdobe PDFView/Open
CacLoiNoiNgheThuatTuongDong.TV.pdfNội dung704.04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.