Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9837
Title: Điều khiển bộ biến đổi đa mức có cấu trúc MMC nối lưới dựa trên phương pháp điều khiển dự báo dòng điện
Other Titles: Control for modular multilevel converter (MMC) with connection grid based on model predictive current control methods
Authors: Trần, Hùng Cường
Trần, Trọng Minh
Phạm, Việt Phương
...
Keywords: Bộ biến đổi MMC
Điều khiển dự báo MPC
Điều khiển công suất
Bộ điều khiển PI
Sub-module
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 1.1, 2019; Trang 26 - 30.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9837
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DieuKhienBoBienDoiDaMuc.TT.pdfTóm tắt73.57 kBAdobe PDFView/Open
DieuKhienBoBienDoiDaMuc.TV.pdfNội dung1.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.