Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9786
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCao, Thị Xuân Mỹ, ThS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Đăng, ThS.-
dc.contributor.authorNgô, Thị Mỵ, ThS.-
dc.date.accessioned2019-05-31T08:00:39Z-
dc.date.available2019-05-31T08:00:39Z-
dc.date.issued2019-05-
dc.date.submitted2019-05-27-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9786-
dc.descriptionBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN06-01; 143 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1. Tổng quan về dự báo nhu cầu giao thông và mô hình 4 bước truyền thống; Chương 2. Xây dựng quy trình dự báo nhu cầu vận tải hành khách theo mô hình 4 bước cho một số tỉnh miền Trung; Chương 3. Dự báo nhu cầu vận tải hành khách cho thành phố Đà Nẵng.en
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectMô hình phát sinh chuyến đien
dc.subjectPhân tích hồi quien
dc.subjectHệ số tương quanen
dc.subjectDự báo nhu cầu giao thôngen
dc.subjectMô hình 4 bướcen
dc.titleXây dựng quy trình dự báo nhu cầu vận tải hành khách theo mô hình 4 bước cho một số tỉnh khu vực miền Trungen
dc.title.alternativeBuilding a Process of Forecasting Passenger Transport Demand According to 04-step Model in the Central Viet Namen
dc.typeWorking Paperen
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CaoThiXuanMy.TT.pdfTóm tắt2.46 MBAdobe PDFView/Open
CaoThiXuanMy.TV.pdfToàn văn7.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.