Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9575
Title: Nghiên cứu, thiết kế cánh tuốc bin gió cỡ nhỏ làm việc trong điều kiện gió tốc độ thấp
Other Titles: Research on designing small wind turbine blades operating in low wind speed conditions
Authors: Phan, Thành Long
Nguyễn, Võ Đạo
Keywords: Tuốc bin gió cỡ nhỏ
Gió tốc độ thấp
Khí động học
Biên dạng cánh SD7062
BEM
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(130). 2018; Trang 41 - 45.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9575
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThietKe.TT.pdfTóm tắt83.61 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThietKe.TV.pdfNội dung521.88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.