Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8953
Title: Giáo trình kĩ thuật xung - số
Authors: Lương, Ngọc Hải, TS.
Keywords: Kĩ thuật xung - số
Giáo trình
Issue Date: 2004
Publisher: Giáo dục
Description: Tái bản lần thứ nhất; Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp; 233 trang.
Table of contents: Chương 1.Khái niệm cơ bản về kĩ thuật xung số; Chương 2.Các mạch tạo xung hoặc bước nhảy dùng Transistor hay khuếch thuật toán; Chương 3.Các mạch tạo xung hoặc bước nhảy dùng các vi mạch số và mạch định thời 555; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8953
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhKiThuatXungSo.TT.pdfMục lục639.92 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhKiThuatXungSo.TV.pdfNội dung11.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.