Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8763
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng hiện tượng hiệu ứng mặt ngoài và giải pháp nâng cao chất lượng khởi động của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp
Other Titles: Studying skin effect and solutions improving starting characteristics of Line Start Permanent Magnet Synchronous Motors
Authors: Lê, Anh Tuấn
Bùi, Đức Hùng
Phùng, Anh Tuấn
...
Keywords: Động cơ
Động cơ đồng bộ
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp
Nam châm vĩnh cửu
Hiệu ứng mặt ngoài
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(110). 2017; Trang 70 - 74.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8763
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuAnhHuongHienTuong.TT.pdfTóm tắt73.7 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuAnhHuongHienTuong.TV.pdfNội dung398.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.