Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8606
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Duy Phương, TS.-
dc.contributor.authorTăng, Chánh Tín, Th.S.-
dc.contributor.authorHuỳnh, Thị Thúy-
dc.date.accessioned2018-07-27T10:01:29Z-
dc.date.available2018-07-27T10:01:29Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.date.submitted2018-07-27-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8606-
dc.descriptionBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN03-02; 146 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1: Tổng quan; Chương 2: Tình hình cướp biển trên vùng biển đảo Trung bộ dưới triều Nguyễn; Chương 3: Biện pháp đối phó của triều Nguyễn đối với cướp biển vùng biển đảo Trung bộ.en
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectCướp biểnen
dc.subjectBiển đảo Trung bộ Việt Namen
dc.subjectBiện pháp đối phóen
dc.subjectTriều Nguyễnen
dc.titleHoạt động của cướp biển ở biển đảo Trung bộ Việt Nam và biện pháp đối phó của triều Nguyễnen
dc.title.alternativeThe Activities of Pirates on the Sea of Central Vietnam and the Countermeasures of the Nguyen Dynastyen
dc.typeWorking Paperen
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDuyPhuong.TT.pdfTóm tắt2.49 MBAdobe PDFView/Open
NguyenDuyPhuong.TV.pdfToàn văn5.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.