Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8148
Title: Nghiên cứu giải pháp kiến trúc thích ứng khí hậu trong thiết kế nhà phố tại Đà Nẵng
Other Titles: A research on climate adaptability strategy of tube house design in Da Nang city in Viet Nam
Authors: Lê, Đức Viên
Keywords: Nhà phố
Thích ứng khí hậu
Che nắng
Thông gió
TP. Đà Nẵng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(122).2018; Trang 110 - 114
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8148
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuGiaiPhapKienTruc.TT.pdfTóm tắt185.54 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuGiaiPhapKienTruc.TV.pdfNội dung802.83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.