Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7481
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Văn Vận, PGS.TS.-
dc.contributor.authorVũ, Cương, ThS.-
dc.date.accessioned2018-01-11T17:23:28Z-
dc.date.available2018-01-11T17:23:28Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7481-
dc.descriptionSách; Tập 1; 381 trangen
dc.description.abstractGiáo trình Kinh tế công cộng: Tập 1 trình bày về tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường, chính phủ với vai trò phân bố nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, lựa chọn công cộng, các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.en
dc.language.isovien
dc.publisherThống Kê (Hà Nội)en
dc.sourceKhoa Kế toán và Phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân,en
dc.subjectKinh tế công cộngen
dc.subjectLựa chọn công cộngen
dc.subjectGiáo trìnhen
dc.subjectChính phủ với kinh tếen
dc.subjectKinh tế thị trườngen
dc.subjectKinh tế vĩ môen
dc.subjectChính sách kinh tế thị trườngen
dc.titleGiáo trình Kinh tế công cộngen
dc.typeBooken
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhKinhTeCongCong.TT.pdfMục lục3.99 MBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhKinhTeCongCong.TV.pdfNội dung9.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.