DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >

BCKH của nghiên cứu sinh : [4]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Nghiên cứu ứng dụng biogas nén trên xe mô tô

 Tính toán máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời sản xuất nước đá

 Thiết kế chương trình tính toán bộ thu năng lượng mặt trời

 Nghiên cứu động cơ stirling sử dụng năng lượng mặt trời

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback