Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10642
Title: Nghiên cứu tính oxi hóa khử của màng polypyrrole pha tạp bởi anion TiF₆²- bằng phương pháp cân vi lượng thạch anh điện hóa
Other Titles: The study of redox of polypyrrole dopped with TiF₆²- using electrochemical quartz crystal microbalance
Authors: Lê, Minh Đức
Nguyễn, Thị Hường
Keywords: Polypyrrole
Cân vi lượng thạch anh điện hóa
Anion TiF₆²-
Oxi hóa khử
Khối lượng màng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(90). 2015; Trang 25 - 28.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10642
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuTinhOxiHoaKhu.TT.pdfTóm tắt100.64 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuTinhOxiHoaKhu.TV.pdfNội dung623.14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.