Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10623
Title: Sử dụng hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa trong đánh giá tình trạng vận hành trạm biến áp phụ tải
Other Titles: Using a remote metering statistics collecting system to assess the operation of load substations
Authors: Huỳnh, Thảo Nguyên
Ngô, Văn Bá
Keywords: Quản lý kỹ thuật
Thông số phụ tải
Thu thập đo đếm từ xa
Công tơ điện tử
Bất đối xứng
Non tải
Quá tải
Quá bù
Thiếu bù
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(90). 2015; Trang 63 - 67.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10623
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungHeThongThuThapSoLieuDoDem.TT.pdfTóm tắt111.18 kBAdobe PDFView/Open
SuDungHeThongThuThapSoLieuDoDem.TV.pdfNội dung783.9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.