Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10578
Title: Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA trong đánh giá hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Appyling data envelopment analysis in measuring public expenditure efficiency in Da Nang city
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Chi tiêu công
Chỉ số tổng hợp
DEA
Đà Nẵng
Hiệu quả chi tiêu công
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(87). 2015; Trang 113 - 117.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10578
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungPhuongPhap.TT.pdfTóm tắt95.51 kBAdobe PDFView/Open
UngDungPhuongPhap.TV.pdfNội dung512.96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.