Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10320
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh, Ngọc Mai Kha, TS.-
dc.date.accessioned2020-06-25T04:41:20Z-
dc.date.available2020-06-25T04:41:20Z-
dc.date.issued2020-
dc.date.submitted2020-06-22-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10320-
dc.descriptionBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-02-TT; 186 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1: Tổng quan và cơ sở lý luận; Chương 2: Thực trạng công tác giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng; Chương 3: Đề xuất hướng đi cho công tác triển khai giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng.en
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectGiảng dạy tiếng Anhen
dc.subjectNăng lực ngôn ngữen
dc.subjectĐề án Quốc Giaen
dc.subjectThực trạng giảng dạy tiếng Anhen
dc.subjectChương trình đào tạoen
dc.titleĐánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng dưới định hướng của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020en
dc.title.alternativeAn Investigation into the Situation and Solutions to English Teaching in Danang University, from the Guideline of National Foreign Language Project 2020en
dc.typeWorking Paperen
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhNgocMaiKha.TT.pdfTóm tắt994.78 kBAdobe PDFView/Open
HuynhNgocMaiKha.TV.pdfToàn văn10.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.