Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10319
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Thùy Oanh, TS.-
dc.contributor.authorTrần, Quang Hải, TS.-
dc.contributor.authorNgô, Thị Hiền Trang, ThS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Trần Uyên Nhi, ThS.-
dc.contributor.authorTăng, Thị Hà Vân, ThS.-
dc.contributor.authorLê, Minh Hiệp, NCS.ThS.-
dc.date.accessioned2020-06-24T09:24:07Z-
dc.date.available2020-06-24T09:24:07Z-
dc.date.issued2019-12-
dc.date.submitted2020-06-22-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10319-
dc.descriptionBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B.2018 - DNA - 03; 281 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1: Cơ sở lý luận về ẩn dụ ý niệm; Chương 2: Cấu trúc ẩn dụ ý niệm dựa trên các giác quan trong tiếng Anh và tiếng Việt; Chương 3: Thực trạng sử dụng Cấu trúc ẩn dụ ý niệm dựa trên các giác quan trong tiếng Anh và tiếng Việt của sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.en
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectẨn dụ ý niệmen
dc.subjectCấu trúc ẩn dụ ý niệmen
dc.subjectGiác quanen
dc.subjectSinh viên chuyên ngữen
dc.subjectGiảng dạy tiếng Anhen
dc.titleẨn dụ ý niệm của các giác quan và việc vận dụng vào dạy học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữen
dc.title.alternativeThe Solutions to Improve the Rank of the University of Danang on the Regional and International University Rankingsen
dc.typeWorking Paperen
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThuyOanh.TT.pdfTóm tắt725.61 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThuyOanh.TV.pdfToàn văn8.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TranThiThuyOanh_SP.pdfSản phẩm7.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.