Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10040
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Hải, TS.-
dc.contributor.authorLê, Hùng, TS.-
dc.contributor.authorTô, Thúy Nga, TS.-
dc.contributor.authorDương, Gia Đức, ThS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Dương Quang Chánh, TS.-
dc.contributor.authorThái, Quốc Phong, KS.-
dc.contributor.author...-
dc.date.accessioned2019-11-28T11:41:28Z-
dc.date.available2019-11-28T11:41:28Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2019-11-20-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10040-
dc.descriptionBáo cáo Tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2017.DNA.10 (MT-1); 468 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam; Chương 2: Khảo sát thực tế và thu thập tài liệu, dữ liệu, xử lí số liệu chất lượng nước, điều kiện tự nhiên - dân sinh, kinh tế - xã hội, môi trường; Chương 3: Tính toán thủy văn nhằm xác định dòng chảy đến lưu vực Vu Gia Thu Bồn và lưu vực Cu Đê; ...en
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đai học Bách khoa - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectChất lượng nướcen
dc.subjectĐà Nẵngen
dc.subjectVu Gia-Hànen
dc.subjectCu Đêen
dc.subjectDòng chảyen
dc.subjectMôi trườngen
dc.titleNghiên cứu dự báo xu thế biến đổi chất lượng nước cho hệ thống sông thành phố Đà Nẵng dưới tác động của hoạt động phát triển kinh tế - xã hộien
dc.title.alternativeResearch Forecasting the Water Quality Changes for Da Nang City River System under the Impact of Socio-economic Developmenten
dc.typeWorking Paperen
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangHai.TT.pdfTóm tắt1.64 MBAdobe PDFView/Open
HoangHai.TV.pdfToàn văn22.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.