Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10026
Title: Tối ưu hóa hình học trong việc thiết kế chi tiết cho công nghệ in ba chiều
Other Titles: Topology Optimisation for Additive Manufacturing
Authors: Nguyễn, Đình Sơn, TS.
Nguyễn, Văn Thiên Ân, TS.
Nguyễn, Văn Quyền, ThS.
Vignat, Frédéric, GS.
Keywords: Công nghệ in 3D
Thiết kế tối ưu hóa
Gia công đắp lớp
Công nghệ tiên tiến
Cấu trúc lưới
Cơ khí
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHĐN. Mã số: B2016-ĐN02-21; 139 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về gia công đắp lớp và tối ưu hóa hình học; Chương 2: Xây dựng chương trình tối ưu hóa hình học; Chương 3: Phần mềm hỗ trợ thiết kế tối ưu hóa hình học; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10026
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDinhSon.TT.pdfTóm tắt2.49 MBAdobe PDFView/Open
NguyenDinhSon.TV.pdfToàn văn11.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.