Request a document copy: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong thân rễ của ba loại nghệ: Nghệ vàng (Curcuma Longa Linn.) Nghệ đen (Curcuma Aeruginosa Roxb.) và Nghệ trắng (Curcuma Mangga Valeton & Zijp.) thu hái tại tỉnh Champasack, Lào

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel