Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9816
Title: Biện pháp quản lí giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng
Authors: Bùi, Minh Quảng
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Pháp luật
Giáo dục trung học phổ thông
Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 142 trang.
Table of contents: Chương 1.Cở sở lý luận của quản lí giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông; Chương 2.Thực trạng quản lí giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lí giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9816
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiMinhQuang.TT.pdfTóm tắt335.86 kBAdobe PDFView/Open
BuiMinhQuang.TV.pdfToàn văn1.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.