Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9252
Title: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Ngô, Thị Lan Hương
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Báo cáo tài chính khách hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Vietcombank Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 114 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại Vietcombank Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại Vietcombank Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9252
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiLanHuong.TT.pdfTóm tắt282.59 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiLanHuong.TV.pdfToàn văn751.83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.