Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9206
Title: Hoàn thiện hoạt động Marketing cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hòa Khánh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Chí Quyết
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Marketing ngân hàng
Cho vay doanh nghiệp
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk LắK
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 105 trang.
Table of contents: Chương 1.Những lý luận cơ bản hoàn thiện hoạt động Marketing cho vay doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng hoạt động Marketing cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hòa Khách Đăk Lăk giai đoạn 2012-2014; Chương 3.Hoàn thiện hoạt động Marketing cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hòa Khánh.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9206
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenChiQuyet.TT.pdfTóm tắt310.06 kBAdobe PDFView/Open
NguyenChiQuyet.TV.pdfToàn văn1.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.