Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7860
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn - Thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Analysis of Consumer Loans at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Branch of Ngu Hanh Son District - Da Nang City
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Thương
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Phân tích
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn
Thành phố Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 123 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7860
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHoaiThuong.TT.pdfTóm tắt932.4 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHoaiThuong.TV.pdfToàn văn3.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.