Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7072
Title: Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Lê Khâm qua Bên kia biên giới và Trước giờ nổ súng
Authors: Bùi, Thị Lệ Huyền
Advisor: Phan, Ngọc Thu, TS.
Keywords: Thế giới Nghệ thuật
Tiểu thuyết Việt Nam
Lê Khâm
Bên kia biên giới
Trước giờ nổ súng
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.01.21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7072
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiLeHuyen.TT.pdfTóm tắt545.57 kBAdobe PDFView/Open
BuiThiLeHuyen.TV.pdfToàn văn941.2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.