Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6474
Title: Nghiên cứu đề xuất khung nội dung thiết kế cảnh quan đường bộ và minh họa vận dụng vào đường Hoàng Văn Thái đi Bà Nà - Thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Đình Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn, Quang Đạo, PGS.TS.
Keywords: Thiết kế cảnh quan đường bộ
Đà Nẵng
Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6474
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranDinhTuanAnh.TT.pdfTóm tắt3.35 MBAdobe PDFView/Open
TranDinhTuanAnh.TV.pdfToàn văn16.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.