Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6373
Title: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc
Keywords: Dịch vụ ngân hàng
Cho vay hộ kinh doanh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Gia Lai
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6373
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHong.TT.pdfTóm tắt318.35 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHong.TV.pdfToàn văn1.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.