Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6236
Title: Nghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Đức Thuận
Advisor: Châu, Trường Linh
Keywords: Cọc vật liệu rời
Đất yếu
Xỉ than
Nền đường đắp
Plaxis
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải
Tỉnh Trà Vinh
Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2017
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6236
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDucThuan.TT.pdfTóm tắt1.12 MBAdobe PDFView/Open
NguyenDucThuan.TV.pdfToàn văn16.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.