Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6059
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Châu - TP Đà Nẵng
Authors: Phan, Trần Anh Nguyên
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Hạn chế rủi ro tín dụng
Cho vay trung, dài hạn
Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNN Hải Châu
Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6059
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTranAnhNguyen.TT.pdfTóm tắt499.48 kBAdobe PDFView/Open
PhanTranAnhNguyen.TV.pdfToàn văn955.66 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.