Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5643
Title: Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới
Authors: Đặng, Phúc Hoài
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Đào tạo nghề
Lao động thuộc diện thu hồi đất
Đồng Hới
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5643
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangPhucHoai.TT.pdfTóm tắt343.21 kBAdobe PDFView/Open
DangPhucHoai.TV.pdfToàn văn791.95 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.