Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5369
Title: Biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Authors: Phan, Anh Khánh
Advisor: Huỳnh, Thị Tam Thanh
Keywords: Giáo dục trung học
Đổi mới phương pháp dạy học
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5369
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanAnhKhanh.TT.pdfTóm tắt404.76 kBAdobe PDFView/Open
PhanAnhKhanh.TV.pdfToàn văn1.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.