Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5014
Title: Quản lý quá trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Authors: Nguyễn, Ngọc Hòa
Advisor: Nguyễn, Quang Giao, TS.
Keywords: Quản lý đào tạo
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 139 trang
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận quá trình đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Chương 2.Thực trạng quản lý quá trình đào tạo tại Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Chương 3.Biện pháp quản lý quá trình đào tạo tại Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5014
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocHoa.TT.pdfTóm tắt225.34 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNgocHoa.TV.pdfToàn văn3.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.