Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4879
Title: Tính toán, phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng vận hành an toàn lưới điện Công ty Truyền tải điện 2 đến năm 2015
Authors: Nguyễn, Văn Hưng
Advisor: Ngô, Văn Dưỡng
Keywords: Hệ thống điện
Công ty Truyền tải điện 2
Chế độ vận hành lưới điện
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4879
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.125.pdfToàn văn7.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt526.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.