Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4543
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai
Authors: Lê, Văn Cường
Advisor: Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Vay
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
Gia Lai
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4543
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.156.pdfToàn văn1.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt208.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.