Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4381
Title: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Du lịch
Quản lý nhà nước
Bình Định
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4381
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.104.pdfToàn văn862.94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt280.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.