DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2654

Nhan đề: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Kon Tum
Tác giả: Phan, Thanh Hiền
Người hướng dẫn: Trương, Bá Thanh
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Rủi ro tín dụng
Ngân hàng đầu tư và phát triển
Kon Tum
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2654
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.136.pdfToàn văn1,04 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt243,77 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback